ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ

2013-02-15 20:35

Το σχολείο μας συμμετέχει στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Σχολικοί λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής μου". Στις 27 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου πραγματοποιήθηκε συνάντηση και αδελφοποίηση σχολείων με σχολικούς κήπους.

—————

Πίσω