ΤΡΙΜΗΝΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

2013-04-07 12:51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

                                           Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ

 

Α/Α

ΤΑΞΗ / ΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

1

Α1&Α2

15/03/2013

8:15

13:15

θεατρική σκηνή
Μίμηση Πράξης

2

Β1&Β2

15/03/2013

8:15

13:15

θεατρική σκηνή
Μίμηση Πράξης

3

Γ1&Γ2

15/03/2013

8:15

13:15

θεατρική σκηνή
Μίμηση Πράξης

4


Α1&Α2

2/04/2013

8:15

13:15

Θέατρο
Badminton

5

Β1&Β2

02/04/2013

8:15

13:15

Θέατρο
Badminton

6

Γ1&Γ2

24/4/2013

8:15

13:15

Μουσείο Πειραμάτων

7

Γ1&Γ2

31/05/2013

8:15

13:15

Αρχαιολογικό Μουσείο

8

Δ1&Δ2

27/03/2013

8:15

13:15

Μέγαρο Μουσικής

     9 Δ1&Δ2      26/04/2013      8:15      13:15     Μουσείο Πειραμάτων
   10      Δ1&Δ2      21/05/2013      8:15      13:15     Αρχαιολογικός  χώρος
    Ακρόπολης
   11      Δ1&Δ2      04/06/2013      8:15      13:15     Μουσείο Ακρόπολης
   12      Ε1&Ε2      27/03/2013      8:15      13:15     Μέγαρο Μουσικής

 

—————

Πίσω