ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

2013-02-15 20:20

Α/Α

ΤΑΞΗ/ΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

1

Α1 & Α2

21/12/2012

 

 

8ο Δ.Σ Χαϊδαρίου
(Καραγκιόζης)

2

Β1& Β2

21/12/2012

 

 

8ο Δ.Σ Χαϊδαρίου
(Καραγκιόζης)

3

Γ1 & Γ2

21/12/2012

 

 

8ο Δ.Σ Χαϊδαρίου
(Καραγκιόζης)

4

Γ1 & Γ2

17/12/2012

8:15

13:15

Ι.Μ.Ε
 

5

Γ1 & Γ2

5/02/2013

8:15

13:15

ΣΙΝΕ ΔΑΝΑΟΣ

 

6

Δ1 & Δ2

17/12/2012

8:15

13:15

Ι.Μ.Ε

 

7

Δ1 &Δ2

5/02/2013

8:15

13:15

ΣΙΝΕ ΔΑΝΑΟΣ

 

8

Ε1

17/12/2012

8:15

13:15

Ι.Μ.Ε

 

9

Ε2

12/12/2012

 

 

8ο Δ.Σ Χαϊδαρίου
(Αλχημιστής)

10

ΣΤ1 & ΣΤ2

17/12/2012

8:15

13:15

Ι.Μ.Ε

 

11

ΣΤ1 & ΣΤ2

5/02/2013

8:15

13:15

ΣΙΝΕ ΔΑΝΑΟΣ

 

12

ΣΤ2

12/12/2012

 

 

8ο Δ.Σ Χαϊδαρίου
(Αλχημιστής)

 

—————

Πίσω