Καρβέλη Παναγιώτα

Καρβέλη Παναγιώτα

Διευθύντρια του σχολείου
τηλ. 210 5324488

fax. 210 5815158
e-mail.  pankarbeli@yahoo.gr